ადვოკატებს ასე არ უნდა აშინებდნენ, დევნას და ანგარიშსწორებას ხომ არ აქვს ადგილი?! – ვალერი გელბახიანი (ფრაგმენტი 1; 23.09.2020)