სააკაშველი ყოველთვის მაშველი რგოლია ივანიშვილის – დავით ჭიჭინაძე (ფრაგმენტი 2; 22.09.2020)