მიხეილ რამიშვილი ორჯერ უკვე გაიქცა და პროცედურაში მონაწილეობა არ მიიღო, ადგა და წავიდა – პროკურორი დავით გუმბერიძე (22.09.2020)