მერე გავარჩევთ, ვის წარმოუდგენია თავი ნაპოლეონად და ვის სოკრატედ – შალვა ნათელაშვილი (22.09.2020)