ეპიდემია გადასულია აქტიური მართვის ფაზაში , მართვა ხდება ძალიან ეფექტურად – თამარ გაბუნია (22.09.2020)