“ჩვენი საქართველო” მთავრობას ოფიციალური საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების მეთოდოლოგის სთავაზობს (21.09.2020)

პარტია “ჩვენი საქართველო” მთავრობას ოფიციალური საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების ახალ მეთოდოლოგის სთავაზობს.  ბექა ნაცვლიშვილის განმარტებით, 182 ლარი, რომელიც დღეს  ერთი ადამიანის  საარსებო მინიმუმია, თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური მოთხოვნილებების მინიმალურ სტანდარტებს  არ შეესაბამება. სწორედ ამიტომ, ის ხელისუფელბას სამი კრიტერიუმისგან შემდგარ რეალურ გაანგარიშების სქემას სთავაზობს, რომელიც ერთ სულზე საარსებო მინიმუმის გაზრდას 386 ლარამდე ითვალისწინებს.