თამარ ბაჩალიაშვილის გადაადგილების ბოლო მარშრუტი (18.09.2020)