ეჭვი წარმოქმნა თვითონ გამოძიებამ, არასერიოზული სახე მიიღო – თამარ ბაჩალიაშვილის საქმე (ფრაგმენტი 1; 18.09.2020)