დავით ზეიკიძე, არჩილ კბილაშვილი და გია ბერძენიძე (ფრაგმენტი 2; 18.09.2020)