ხელისუფლება არ მოემზადა ადეკვატურად და არ გამოიყენა ეს დრო – ვახტანგ კალოიანი (ფრაგმენტი 3; 15.09.2020)