პაატა ზაქარეიშვილი – პოლიტიკა არჩილ გამზარდიასთან ერთად (ფრაგმენტი 3; 14.09.2020)