ნინო კვიტაშვილი, რევაზ აფხაზავა – პოლიტიკა არჩილ გამზარდიასთან ერთად (ფრაგმენტი 2; 14.09.2020)