განცხადება ცესკოში 2020 წლის არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსის შესახებ (14.09.2020)