მცირე და საშუალო ბიზნესის განცხადება COVID-19-ის გამო დაწესებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით (11.09.2020)