ნათია კუპრაშვილი, გელა მთივლიშვილი – პოლიტიკა არჩილ გამზარდისთან ერთად (ფრაგმენტი 4; 10.09.2020)