ნაც-ქოცობიდან თავის დაღწევა – თამაშის წესები შეიცვალა – შოთა დიღმელაშვილი, გიგა მაქარაშვილი (ფრაგმენტი 3; 09.09.2020)