ეს სახადია, ჭირი მოსახდელია, ქურდები ხართ! ნუ ყელყელაობთ, მორალგამოცლილები ხართ – ვალერი გელბახიანი (ფრაგმენტი 2; 08.09.2020)