დავით ბერძენიშვილი – პოლიტიკა არჩილ გამზარდიასთან ერთად (ფრაგმენტი 1; 07.09.2020)