საქართველოს ჰყავს ხელისუფლება, რომელსაც პოლტიკურ დღის წესრიგს უდგენს რუსეთი – სალომე სამადაშვილი (03.09.2020)