მე ვიქნები, დამოუკიდებელი, უპარტიო კანდიდატი – ანა დოლიძე (03.09.2020)