ნებისმიერ დროს შეუძლია მთავრობას გამოიყენოს გადაადგილების, შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა – ეკა ბესელია (02.09.2020)