ახალი რეზოლუცია პარლამენტში რეალური ცვლილებების განხორციელების მოთხოვნით (02.09.2020)