შეიძლება შპიონაჟთან გვაქვს საქმე, კითხვას რატომ არ სვამს ოცნება? – ელენე ხოშტარია (ფრაგმენტი 1; 01.09.2020)