ჩვენს ქვეყანაში ტოტალური ლაშქრობაა გამოცხადებული ყველას უფლებების დასაცავდ, გარდა მამკაცებისა – შალვა ნათელაშვილი (31.08.2020)