გადაწყდება, შესაძლებელია თუ არა, გადამტერებული ორი ლიდერის ცხოვრება ამ ქვეყანაში – ზურაბ ჯაფარიძე (ფრაგმენტი 3; 31.08.2020)