თქვენი სამშობლოა ბიძინე! იქნება რევანში! არა, თქვენ გაგულავებთ და შეგაჭმევინებთ ქვეყანას – გუბაზ სანიკიძე (ფრაგმენტი 1; 26.08.2020)