თქვენი დროც მოვიდა! რევოლუციური ცვლილებების დრო მოდის! – დავით ჭიჭინაძე (ფრაგმენტი 2; 24.08.2020)