თბილისში ვინც იქნება კანდიდატი უნდა იყოს მომგები! ფრაგმენტაცია ხდება ოპოზიციის – ლევან იოსელიანი (ფრაგმენტი 3; 21.08.2020)