ამერიკას ყოველთვის ეცალა ჩვენთვის, სცალია და ეცლება – ზაზა მამულაიშვილი (ფრაგმენტი 1; 21.08.2020)