ქუთაისი დღეს აპარატზე შეერთებულ პაციენტს ჰგავს – ანა ნაცვლიშვილი (ფრაგმენტი 2; 20.08.2020)