მონობასა და თავისუფლებას შორის მარტივია არჩევანი! მთავარი ჯაშუშები ხელისუფლებაშია – ლევან ხაბეიშვილი (ფრაგმენტი 1; 20.08.2020)