“მოხდება ტესტირება ყველა ადამიანის რომელიც ჩართულია სერვისის მიწოდების ნაწილში ტურისტულ ობიექტებზე” – მარიამ ქვრივიშვილი (19.08.2020)