“თბილისის ზღვის მიმდებარედ იმ ნაკვეთების ადგილმონაცვლეობა მოხდება, რომლებიც შეზღუდულ არეალში დარჩა” – კახა კალაძე (19.08.2020)