“უმუშევრების აღიარება დაიწყო ქვეყანაში “- დავით ჭიჭინაძე (ფრაგმენტი 1; 14.08.2020)