აშინებენ ხალხს – თუ გაბედავენ და არ შემოხაზავენ 41-ს, მოეხსნებათ საარსებო შემწეობა – ზურაბ ჭიაბერაშვილი (13.08.2020)