ნებისმიერ ამომრჩეველს ვკითხოთ, რა გაარკვია ამ ყველაფრიდან – არჩილ გამზარდია (ფრაგმენტი 3; 12.08.2020)