ეს არის ის შემთხვევა, როცა კორონამ თვალნათლივ დაგვანახა, რომ არსად წასულა – პაატა იმნაძე (10.08.2020)