გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, თვითმკვლელობის იქით არანაირი გამოძიება არ გააგრძელონ – მიხეილ რამიშვილი (06.08.2020)