სასწავლო წელი დაიწყება 15 სექტემბერს საკლასო ოთახებში, ჩვეულებრივად – განთლების მინისტრი (05.08.2020)