ვაჭრები ხომ არ ვართ, დახლზე ხომ არ ვართ?! ეს არ იქნება პიროვნებების არჩევანი – ლევან ხაბეიშვილი (ფრაგმენტი 2; 05.08.2020)