უნივერსიტეტს სჭირდება ფული, კანონი და სამეცნიერო სტანდარტი! – ცირა ბარამიძე (ფრაგმენტი 2; 03.08.2020)