“ერთიანობა საჭირო, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველა ერთ სიაში ხომ არ უნდა ჩაეწეროს” – სერგო ჩიხლაძე, მურმან დუმბაძე (ფრაგმენტი 3; 03.08.2020)