პრემიერ-მინისტრი საჯაროდ აღარ გვლანძღავს, ეს უკვე პროგრესია – ზაზა მამულაიშვილი (ფრაგმენტი 1; 30.07.2020)