ამ ნაგავს ერთად გავიტანთ! გვახრჩობენ წლიდან წლამდე – დავით ჭიჭინაძე (ფრაგმენტი 2; 24.07.2020)