კატასტროფული ვითარებაა კრიმინლაური თვალსაზრისით, იზრდება ყველა ტიპის დანაშაული – რომან გოცირიძე (23.07.2020)