გაიჩხირავენ წამალს და ასულელებენ ამ ცალტვინა ბიძინას, ბიძინას საქათმე ხართ, თქვე უჯიშოებო – გუბაზ სანიკიძე (ფრაგმენტი 2; 23.07.2020)