ქურდები, მწამებლები და ხალხის მყვლეფავები! ესენი უნდა ავირჩიოთ? – ზაზა ხატიაშვილი (ფრაგმენტი 2; 22.07.2020)