“სამართალდამცავი სისიტემისთვის ივანიშვილის უსაფრთხოების დაცვაა პრიორიტეტი და არა მოქალაქეების დაცვა” – ოთარ კახიძე (ფრაგმენტი 4; 22.07.2020)