გამომძიებლის ინტერესი უნდა იყოს არა ფურცლების ამოვსება საქმეში, არამედ, შედეგის დადება – გიორგი მშვენიერაძე (ფრაგმენტი 2; 22.07.2020)