აღმოსავლეთ საქართველოში კალიებთან ბრძოლა მიმდინარეობს (21.07.2020)